The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

Aktif . Yayınlanma Enerji

Türevmak Makine Elektrik Doğalgaz ve Isı Sistemleri .Ltd 2008 yılında Makine ve Enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada şirketimiz makine departmanı ile iç ve dış pazara Talaşlı/Talaşsız imalat makine parçası üretmekte, aynı zamanda enerji departmanı ile verimlilik artırıcı inovatif “Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri” proje ve uygulamaları yapmaktadır.

Performansa dayalı bir pazar yapısında, yükselen enerji fiyatları karşısında özellikle verimliliği olabilecek olandan düşük tesislerde rekabetçi olabilmek için verimliliği stratejik olarak iyileştirmek, maliyetleri en aza indirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak önemlidir. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri prosesler sonucunda ortaya çıkan Atık Isıyı Geri Kazanmaktır.

Türevmak olarak Atık Isı Geri Kazanımı konusunda, tesislere özel katma değeri yüksek maliyetleri getirisine göre kat ve kat düşük olan proje ve uygulama çözümleri sunmaktayız. Referans listemizde otomotiv, çimento ve seramik sektörlerinde uyguladığımız bir çoğu kendi alanında ilk olan Atık Isı Geri Kazanım projelerimizi bulabilirsiniz. Bize güvenen, “Atık Isı Geri Kazanımı” konusunda bizimle çalışan, daha da önemlisi enerji verimliliği konusunda inovatif bir bilince ve cesarete sahip olan partnerlerimizi gönülden kutlarız. Bugüne kadar uyguladığımız projeler ile toplamda 35.000.000 Sm3/yıl den fazla doğal gaz tasarrufu sağlamaktayız. Uyguladığımız her yeni bir proje ile bu rakam daha da artmakta ve bununla birlikte “Atık Isı Geri Kazanım”ı uygulaması yaptığımız tesislerde CO2 salınım oranı hatırı sayılır bir şekilde düşmektedir.Ülkemize ithal yollar ile giren doğal gazın milliyetçi bir bilinçle daha az tüketilmesini sağlamanın gururu içerisindeyiz. Bizimle çalışmanızı içten bir şekilde temenni ederiz.

Saygılarımızla


Türevmak was established in the Machinery and Energy industry, in 2008. At present, our machinery department manufactures machining equipment parts to be supplied to domestic and international markets, and our energy department designs and implements innovative Waste Heat Recovery Systems projects to increase productivity. Included in this web site are our waste energy recovery designs and applications.


In order for an enterprise with productivity level below normal to be competitive in a performance based market against constantly increasing energy costs, it is strategically essential to improve productivity, reduce costs to minimum, and maintain sustainability. One of the important points to be taken into account in efforts to increase energy productivity is to recover the waste heat from processes.

Türevmak offers high-value yet cost-effective waste heat recovery applications and solutions to enterprises. In referance list, you will find our waste heat recovery designs, most of which are a first in their field of application, for automotive, cement, and ceramic industries. We should like to thank our business partners who believe in us and work in cooperation with us in waste heat recovery with all our hearts for their courage and innovative attitude towards energy productivity. With our projects implemented, we have saved 35,000,000 Sm3/year natural gas so far. This number increases as new projects are implemented, and the CO2 emissions of the enterprises we installed waste heat recovery systems are reduced considerably. We are proud to raise awareness in reducing the consumption of the imported natural gas in Turkey considerably. We are looking forward to be of service to you soon!

Yours faithfully,

 

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com