The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Tesisleri Uygulamaları

Aktif . Yayınlanma Enerji

Kojenerasyon Tesisleri mutlaka, Atık Isıl Enerjinin tamamından veya çok büyük bölümünden yararlanılmak üzere tasarlanmalıdır. Yüksek verimde çalışacak böyle bir sistemde elektrik üretiminin ihtiyacın altında kalması durumunda, kapasite büyütülmesi yerine mutlaka, sistemin şebekeyle paralel çalıştırılması tercih edilmelidir. Üretilen atık ısıyla buhar, sıcak su, kurutma havası, kızgın yağ vb. elde etme imkânları olduğu gibi absorbsyonlu sistemlerle soğuk su veya soğuk hava elde etmek (Trijenerasyon) de mümkündür.
 
Endüstriyel tesislerde, binalarda ve kentsel uygulamalarda Kojenerasyon Projelerinin daima en uygun yakıtla, en yüksek verimde ve kesintisiz çalışma koşullarına göre tasarlanmaları esastır.


 


Kojenerasyon tesislerinin basit çevrimdeki sistemlerden daha yüksek verimle çalışmasının başlıca nedeni egzoz gazlarından faydalanarak ikinci bir enerji üretmektir. Basit bir çevrimde, sadece elektrik üreten gaz türbini ya da motor, enerjinin % 30-40’ını elektriğe çevirirken; kojenerasyon sisteminde dışarıya atılacak ısının büyük kısmı kullanılabilir enerjiye dönüşmektedir. Böylece toplam enerji girişinin %60-90’ı değerlendirilmektedir. Bu tekniğe aynı zamanda Birleşik Isı-Güç Sistemleri (Combined Heat and Power Systems-CHP) denilmektedir.

Tüm Kojenerasyon ve Trijenerasyon ihtiyaçlarınızda ,Türbin ve  tesisin elektrik  kısmı hariç , Tesis kurulumu,Atık Isının Geri Kazanılması ,Sıcak Hava ,Buhar ve Su hatları  ile ilgili tüm  ihtiyaçlarınızı anahtar teslimi giderebilmekteyiz.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com