Enerjinin korunmasını sağlamak hemde çevre açısından kazanç sağlamak için absorbsiyon sistemleri ısıtma ve soğutma prosesinde kullanılmaktadır.Arbsorbsiyon ssitemlerinin soğutma etkinliği katsayısı diğer sistemlere göre düşük olsada atık ısı veya yenilenebilir enerjilerin kullanılmasından ötürü işletme maliyeti düşük faydalı bir sistemlerdir.Tek etkili absorbsiyon sistemleri yalnızca soğutma amacı için kullanılabilirken çift etkili olanları soğutma ve ısıtma için kullanılır.Endüstriyel tesislerdeki atıl olan enerji kaynaklarından veya yenilenebilir enerji kullanımı ile soğutma ve ısıtma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.